ΠΥΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αρχική

18/04/2019: Κωδ. Πρόσβασης στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση...

  • Σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου λόγω "Εσφαλμένων Πιστοποιητικών Πρόσβασης", επικοινωνείτε με το 213.160.3847 για κοινοποίηση του κωδικού μετά από ταυτοποίηση.