ΠΥΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αρχική

21/04/2020: Κωδ. Πρόσβασης στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση...

  • Σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου λόγω "Εσφαλμένων Πιστοποιητικών Πρόσβασης", ζητήστε από τη γραμματεία της Υπηρεσίας σας να ανοίξει Αίτημα Υποστήριξης (ticket) για γνωστοποίηση του κωδικού.