ΠΥΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αρχική

28/11/2016: Αδυναμία προσβασης στην Προσωποποιημένη Ενημέρωση Υπαλλήλου (λόγω εσφαλμένου password)

Αν δε μπορείτε να κάνετε είσοδο λόγω "Εσφαλμένων Πιστοποιητικών Πρόσβασης", να ενημερώνετε τη γραμματεία της Υπηρεσίας σας προκειμένου να ανοίγει αίτημα υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Στο πεδίο Σχετική Εφαρμογή του αιτήματος να επιλέγουν: "Προσωπική Μισθολογική Ενημέρωση Υπαλλήλου").

22/11/2016: Αποκατάσταση Πρόσβασης στα Σημειώματα Αποδοχών από Π.Π.Υ.

Οι Π.Π.Υ. έχουν πλέον πλήρη προσβαση στα σημειώματα αποδοχών.

4/9/2015: Ανακοίνωση (πιλοτική λειτουργία)

Από τη Δευτέρα 7-9-2015, οι Π.Π.Υ. αποκτούν λογαριασμό πρόσβασης στην Προσωποποιημένη Ενημέρωση. Η Είσοδος στο σύστημα γίνεται κατά τα γνωστά με τα εξής πιστοποιήτικά:
Username: ο υπηρεσιακός Αριθμός Μητρώου σας (Α.Μ.)
Password: τα 6 τελευταία ψηφία του IBAN του λογαριασμού μισθοδοσίας σας

20/5/2015: Μισθολογική ενημέρωση υπαλλήλων (Διευκρινίσεις)

Λόγω συχνών ερωτημάτων πάνω στην εφαρμογή με τα online Σημειώματα Αποδοχών, σας ενημερώνουμε οτι:

  • Η εφαρμογή έχει ενημερωτικό σκοπό και γι' αυτό δεν διαθέτει επιλογή εκτύπωσης-αποθήκευσης τους ως έγγραφο.
  • Οι Γραμματείες των Υπηρεσιών συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα εκύπωσης αναλυτικών Σημειωμάτων Αποδοχών από τον Ιούλιο του 2012 και μετά, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η υφιστάμενη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων αποδοχών για νόμιμο χρήση απο το Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης της Διεύθυνσης Οικονομικών.

27/4/2015: Μισθολογική ενημέρωση υπαλλήλων

Για να δείτε τη μισθοδοσία σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα με τα εξής πιστοποιήτικά:
Username: ο υπηρεσιακός Αριθμός Μητρώου σας (Α.Μ.)
Password: τα 6 τελευταία ψηφία του IBAN του λογαριασμού μισθοδοσίας σας
Κατόπιν, μεταβαίνετε στο σύνδεσμο Ο λογαριασμός μουΜισθοδοσία . Εκεί επιλέγετε έτος και μήνα μισθοδοσίας για εμφάνιση.

Στην περίπτωση που ο λογαριασμός μισθοδοσίας σας ανήκε σε τράπεζα που συγχωνεύθηκε (π.χ. Αγροτική, Εμπορική, Κύπρου), πιθανότατα ο IBAN πρόσβασης να αντιστοιχεί στον απενεργοποιημένο λογαριασμό της τράπεζας αυτής, κι όχι στον τρέχοντα λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, κάνετε είσοδο με τον IBAN του απενεργοποιημένου λογαριασμού.