ΠΥΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αρχική

21/12/2017: Σχετικά με την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση...

  • Σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου λόγω "Εσφαλμένων Πιστοποιητικών Πρόσβασης", η Υπηρεσία σας οφείλει να ανοίξει Αίτημα Υποστήριξης μέσω του οποίου θα κοινοποιηθεί το ισχύον password. Δεν θα εξυπηρετηθεί ανάλογο αίτημα τηλεφωνικά, παρακαλούμε μην καλείτε στα τηλέφωνα της πληροφορικής.
  • Δεν εμφανίζονται ορισμένα έτη-μήνες μισθοδοσίας σε υπαλλήλους που από Π.Π.Υ. έγιναν (είτε πρόκειται να γίνουν) μόνιμοι. Είναι γνωστο θέμα αλλά θα επιλυθεί στο απώτερο μέλλον λόγω φόρτου εργασίας.