ΠΥΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αρχική

28/06/2022: Πρόσβαση υπάλλήλων Ε.ΜΟ.ΔΕ. στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

  • Οι υπάλληλοι Ε.ΜΟ.ΔΕ. έχουν ενεργοποιηθεί ως χρήστες με πιστοποιητικά πρόσβασης Username: o Αρ. Μητρώου και Pass: 6 τελευταία ψηφία IBAN
  • Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης, ακολουθείται η γνωστή διαδικασία κοινοποίησης password

11/11/2020: Κωδ. Πρόσβασης στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση...

  • Στην περίπτωση που ο κωδικός σας έχει γίνει ορατός σε τρίτους (π.χ. όταν η Γραμματεία σας τον γνωστοποιεί κατόπιν αιτήματος σας), ενδείκνυται η άμεση αλλαγή του από εσάς προς αποφυγή ενδεχόμενης αυθαίρετης εισόδου σε αυτόν και ανάγνωσης περιεχόμενων εμπιστευτικών πληροφοριών.
  • Η αλλαγή πραγματοποιείται κάνοντας πρώτα Είσοδο και μεταβαίνοντας: Ο Λογαριασμός μου → Χρήστης → Λογαριασμός → Επεξεργασία.