ΠΥΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αρχική

11/11/2020: Κωδ. Πρόσβασης στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση...

  • Στην περίπτωση που ο κωδικός σας έχει γίνει ορατός σε τρίτους (π.χ. όταν η Γραμματεία σας τον γνωστοποιεί κατόπιν αιτήματος σας), ενδείκνυται η άμεση αλλαγή του από εσάς προς αποφυγή ενδεχόμενης αυθαίρετης εισόδου σε αυτόν και ανάγνωσης περιεχόμενων εμπιστευτικών πληροφοριών.
  • Η αλλαγή πραγματοποιείται κάνοντας πρώτα Είσοδο και μεταβαίνοντας: Ο Λογαριασμός μου → Χρήστης → Λογαριασμός → Επεξεργασία.