ΠΥΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αρχική

4/9/2015: Ανακοίνωση (πιλοτική λειτουργία)

Από τη Δευτέρα 7-9-2015, οι Π.Π.Υ. αποκτούν λογαριασμό πρόσβασης στην Προσωποποιημένη Ενημέρωση. Η Είσοδος στο σύστημα γίνεται κατά τα γνωστά με τα εξής πιστοποιήτικά:
Username: ο υπηρεσιακός Αριθμός Μητρώου σας (Α.Μ.)
Password: τα 6 τελευταία ψηφία του IBAN του λογαριασμού μισθοδοσίας σας

20/5/2015: Μισθολογική ενημέρωση υπαλλήλων (Διευκρινίσεις)

Λόγω συχνών ερωτημάτων πάνω στην εφαρμογή με τα online Σημειώματα Αποδοχών, σας ενημερώνουμε οτι:

  • Η εφαρμογή έχει ενημερωτικό σκοπό και γι' αυτό δεν διαθέτει επιλογή εκτύπωσης-αποθήκευσης τους ως έγγραφο.
  • Οι Γραμματείες των Υπηρεσιών συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα εκύπωσης αναλυτικών Σημειωμάτων Αποδοχών από τον Ιούλιο του 2012 και μετά, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η υφιστάμενη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων αποδοχών για νόμιμο χρήση απο το Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης της Διεύθυνσης Οικονομικών.

27/4/2015: Μισθολογική ενημέρωση υπαλλήλων

Για να δείτε τη μισθοδοσία σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα με τα εξής πιστοποιήτικά:
Username: ο υπηρεσιακός Αριθμός Μητρώου σας (Α.Μ.)
Password: τα 6 τελευταία ψηφία του IBAN του λογαριασμού μισθοδοσίας σας
Κατόπιν, μεταβαίνετε στο σύνδεσμο Ο λογαριασμός μουΜισθοδοσία . Εκεί επιλέγετε έτος και μήνα μισθοδοσίας για εμφάνιση.

Στην περίπτωση που ο λογαριασμός μισθοδοσίας σας ανήκε σε τράπεζα που συγχωνεύθηκε (π.χ. Αγροτική, Εμπορική, Κύπρου), πιθανότατα ο IBAN πρόσβασης να αντιστοιχεί στον απενεργοποιημένο λογαριασμό της τράπεζας αυτής, κι όχι στον τρέχοντα λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, κάνετε είσοδο με τον IBAN του απενεργοποιημένου λογαριασμού.