ΠΥΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αρχική

10/04/2024: Ενεργοποίηση νέας υποδομής χρηστών...

 • Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της υποδομής χρηστών. Θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα:
  https://login.psnet.gr/realms/master/account
  και να διενεργήσετε επαναφορά κωδικού πρόσβασης (βλ. οδηγίες).
 • Σημειώνεται ότι η κοινοποίηση του password με υποβολή ticket από την Υπηρεσία στο εξής δεν ισχύει.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, AΠO THN ΕΝΑΡΞΗ (μετάβαση στον ανωτέρω συνδεσμό) ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (λήψη email με προσωρινό σύνδεσμο αλλαγής password, περαιτέρω βήματα), ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ!

  Δεν θα γίνει επιτυχώς εάν χρησιμοποιηθούν συνδιαστικά 2 συσκευές (π.χ. υποβολή αίτηματος αλλαγής pass στον ανωτέρω σύνδεσμο με χρηση PC, άνοιγμα του απαντητικού email με χρήση του κινητού σας...).